Sloopopvolgingsplan (Tracimat)

Talboom Milieu is erkend als Tracimat deskundige. Dit houdt in dat Talboom Milieu bevoegd is om een sloopopvolgingsplan (SOP) op te stellen. In een SOP wordt een inventaris opgemaakt van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken, en worden de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van deze materialen bekeken. Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

De bovenstaande beschrijving geeft slechts de basisprincipes weer die naar voor komen bij het uitvoeren van een studie Tracimat. Uiteraard is elk dossier anders en in veel gevallen is de situatie complexer. Veel zal afhangen van het expert judgement van de consulent die de studie uitvoert. Talboom Milieu en haar partners zijn sinds de opstart van Tracimat betrokken bij de uitvoering van deze studies. Hierdoor hebben wij reeds een ruime ervaring kunnen opdoen en staan steeds klaar om u bij te staan in uw project. Vul gerust ons contactformulier in, dan nemen wij aansluitend contact met u op.


Contacteer ons